Image Alt

Reglement

Doelstelling

Het Kempen Cup Klassement is een overkoepelend klassement van meerdere lokale wielerorganisaties. Deelnemende organisaties staan vermeld op onze site www.kempencup.nl. Dit klassement wordt verreden in de FUN-klasse onder licentie van de KNWU en biedt de mogelijkheid aan lokale recreatieve renners om zich op een competitieve veilige manier te meten met renners in de regio. Het doel is om de instroom van onderaf laagdrempelig te houden en het wielrennen te stimuleren. Om de doelstellingen ook op lange termijn te waarborgen zijn onderstaande voorwaarde van deelname opgenomen in het reglement. Daardoor blijft het Kempen Cup Klassement van Funklasse niveau waardoor nieuwe recreatieve renners niet worden afgeschrikt om deel te nemen.

Deelname

Deelname is mogelijk als aan onderstaande voorwaarde wordt voldaan:

 1. U bent 15 jaar of ouder;
 2. U bent voorgaand jaar niet in de top 3 van het eindklassement Kempen Cup Klassement geëindigd;
 3. U bent niet in het bezit van een wedstrijd licentie voor komend seizoen; 4. U heeft de laatste 5 jaar geen wedstrijd licentie gehad;

Indien een renner niet voldoet aan de regels van deelname maar toch vindt dat hij behoord tot de doelgroep van het Kempen Cup Klassement kan hij door middel van een motivatie dispensatie aanvragen om toch deel te mogen nemen. De motivatie zal door een commissie worden getoetst.

Bij twijfel kunt u tot 10 dagen voor de eerste wedstrijd van het klassement contact opnemen met de organisatie en uw motivatie toelichten. U krijgt dan uitsluitsel voor aanvang van de eerste wedstrijd. Gebruik hiervoor het contactformulier op onze site www.kempencup.nl

Prijzen

 • De top 3 van het eindklassement krijgt als extra prijs een KNWU amateur licentie aangeboden
 • Voor het eindklassement krijgt de top 10 een prijs uitgekeerd
 • De prijzen van de lokale wedstrijden conform prijzenschema R van de KNWU (20 prijzen)

Reglement

 1. Het Kempen Cup Klassement wordt verreden over meerdere op zichzelf staande wedstrijden.
 2. Aan het Kempen Cup Klassement is maar één klassement verbonden namelijk: Algemeen Individueel Klassement.
 3. De leider in het klassement is herkenbaar aan de Leiderstrui van het Kempen Cup Klassement en is deze verplicht te dragen.
 4. Bij alle wedstrijden worden aan alle geklasseerde renners punten toegekend volgens de schaal 1-20. De nummer 1 krijgt 20 punten, de nummer 2 krijgt 19 punten…..de nummer 20, 21 enz. krijgen 1 punt mits geklasseerd.
 5. Bij de laatste wedstrijd gelden dubbele punten.
 6. Tevens worden per wedstrijd 2 sprints gehouden: De eerste 3 geklasseerde renners krijgen 3, 2, resp. 1 punt.
 7. Het klassement wordt vastgesteld door per renner de som der behaalde punten van alle wedstrijden op te tellen. De tussensprints worden hierbij opgeteld In geval van gelijkheid geldt:
  • Hoogste plaatsingscijfer en aantal ervan
   Bij nog geen beslissing:
  • Hoogste plaatsingscijfer laatste wedstrijd van de agenda
 8. De prijsuitreiking van het klassement zal plaatsvinden op de laatste wedstrijd van de agenda
  (prijzen worden niet opgestuurd)
 9. Maximaal 80 deelnemers per wedstrijd
 10. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie

Inschrijving en kosten

 • Inschrijfkosten tijdens de wedstrijd: € 10,-
  Dit is incl. dag-lidmaatschap en dag-startlicentie
 • Inschrijfkosten vooraf: gratis
  Voor deelnemers in bezit van een reguliere Startlicentie (één jaar geldig)

Alleen bij vertoning van uw Startlicentie van de KNWU is deelname aan het Kempen Cup Klassement GRATIS!
(pasjes worden niet meer verstrekt bij de KNWU, maak een printscreen bij mijnknwu)

Prijzen zijn te vinden op de site van de KNWU. Een startlicentie is dus al interessant als u 2 of 3 wedstrijden wilt gaan rijden. U kunt zichzelf aanmelden via: https://mijn.knwu.nl

 • Het rugnummer hoeft NIET te worden teruggebracht

Downloads

Download hieronder de documenten van 2022:

Regelement 2022

Toelatingsformulier 2022